Wykaz nr RGK.6840.16.2021 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości dz. nr 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 423/5 położonych w Karpnikach

pobierz