Wykaz nr RGK.6840.17.2021 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości dz. nr 1280/7, 1280/8 położonych w Mysłakowicach przy ul. Sportowej

pobierz