Nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną

Od 8 listopada 2021 roku w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach są już wydawane nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Dowody osobiste będą teraz bardziej bezpieczne, dadzą nam więcej możliwości. Jednak złożenie wniosku będzie wymagało wizyty w urzędzie.
WAŻNE!
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.
Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Wszystkie dowody wydane przed 8 listopada 2021 roku oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.
Wymiana dotychczasowych dowodów osobistych będzie miała charakter płynny, zakończy się w 2031 roku. Termin ważności dowodów osobistych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych nie przekroczy 3 sierpnia 2031 roku.