Wykaz nr RGK.6840.18.2021 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości dz. nr 88/39 położonej w Dąbrowicy

pobierz