Wykaz nr RGK.6840.19.2021 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości dz. nr 423/6, 423/7, 423/8, 423/9, 423/10, 423/11 położonych w Karpnikach

pobierz