Ułatwienia dostępu

Spotkanie z Marszałkiem Dolnego Śląska dotyczące Gminy Mysłakowice.

Spotkanie z Marszałkiem Dolnego Śląska.

W dniu 19 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman spotkał się z Marszałkiem Dolnego Śląska Cezarym Przybylskim, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego Markiem Obrębalskim  oraz dyrektorem DSDiK w ważnych sprawach dotyczących naszej gminy. Poruszono kilka problematycznych kwestii:
1. Budowę i zakończenie chodnika oraz drogi 367 na odcinku Kostrzyca - Kowary. Jest to bardzo newralgiczne miejsce, trwające prace remontowe sprawiają kierowcom ogromne problemy. Wkrótce nastąpi zakończenie budowy chodnika, za który odpowiada gmina, jednak to nie rozwiąże problemów do momentu położenia warstwy jezdnej przez Firmę Budimex. Panująca sytuacja stwarza duże problemy mieszkańcom Bukowca, gdzie przez wąską ulicę Tokarską odbywa się wzmożony ruch kołowy, niszcząc drogę i rozjeżdżając pobocza.
2. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra Mysłakowice. Niestety mimo trwających intensywnych prac inwestor nie wziął pod uwagę bardzo ważnych dla mieszkańców elementów między innymi w dokumentacji nie uwzględniono kilku istniejących i funkcjonujących przejazdów kolejowych, które stanowią jedyny dojazdy do pól i domostw na terenie Łomnicy. W tym celu przeprowadzono już wcześniejsze rozmowy z wykonawcą i projektantem mające na celu rozwiązanie problemu.
3. Zbyt mała ilość przystanków kolejowych to kolejny temat rozmów z Marszałkiem. Na odcinku Jelenia Góra - Mysłakowice zaplanowano tylko dwa takie miejsca ul. Rybna w Łomnicy i Mysłakowice dworzec. Wójt zaproponował, aby uwzględnić w działaniach jeszcze dwa miejsca, gdzie znajduje się duża koncentracja mieszkańców, Łomnicę Górną ~33+555 dawny dworzec przy ul. Kolejowej oraz nową lokalizację przy ul. Polnej w Mysłakowicach.
4. Wójt Gminy wręczył również Marszałkowi pismo skierowane przez Partnerów Porozumienia na Rzecz Rozwoju Turystyki w Gminie Mysłakowice w sprawie zwiększenia ilości przystanków kolejowych na terenie gminy.
5. Kolejny temat rozmów to chodnik w Mysłakowicach prowadzący od Zakładów Porcelany Technicznej Rauschert do przejazdu kolejowego przy nowej szkole. Trwają prace projektowe na tym odcinku, udało się dojść do wspólnego porozumienia w kwestii pierwszego odcinka do mostu przy Ochotniczym Hufcu Pracy, niestety druga cześć zadania ze względu na duże zawężenia, brak odpowiedniej kanalizacji drogowej, konieczność wykupienia działek stwarza ogromne problemy. Wszystkie te czynniki mogę znacznie zwiększyć koszty inwestycji i opóźnić zakończenie dokumentacji projektowej.
6. Pozostałe tematy podjęte przez Wójta Gminy Mysłakowice to wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie, budowa nowej szkoły, remont mostu w Kostrzycy, remont drogi wojewódzkie w Mysłakowicach oraz wspólne inwestycje i zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Mysłakowice.

 

Wystosowane pisma :

1. Pismo do Marszałka w sprawie przystanków kolejowych.

2. Pismo do Marszałka w sprawie rewitalizacji linii kolejowej.

3. Pismo do Marszałka w sprawie przystanków kolejowych wystosowane przez partnerów porozumienia.

4. Pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie upublicznienia dróg przechodzących przez rewitalizowaną linię kolejową w Łomnicy.