INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569).
Informuję o możliwości zgłoszenia przez miejscowych rolników indywidualnych chęci powiększenia swoich gospodarstw rodzinnych o grunty rolne położone w obszarze Gminy Mysłakowice.
Określenie zapotrzebowania według poniżej zamieszczonych preferencji proszę zgłaszać do Urzędu Gminy Mysłakowice do 28 lutego 2023 roku.

1. Rodzaj i klasa gruntów :
a. grunty orne dobre ( klasy: I, II, III a)
b. grunty orne średnie ( klasy: III b, IV )
c. grunty orne słabe ( klasy: V, VI)
d. trwałe użytku zielone (klasy: I, II, III)
e. trwałe użytki zielone ( klasy: IV, V,VI)

Zebrane informacje o popycie na grunty według wskazanych preferencji zostaną przekazane do KOWR Oddział Trenowy we Wrocławiu jako podstawa do oceny zapotrzebowania rolników indywidulanych na grunty rolne na terenie naszej gminy, stając się podstawą do zasadności wykonania przez KOWR praw pierwokupu lub prawa nabicia nieruchomości rolnych.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji-styczeń 2023 r.