Ułatwienia dostępu

Rewitalizacja linii kolejowej Jelenia Góra - Mysłakowice

REWITALIZACJA LINII KOLEJOWYCH nr 308 i nr 340 JELENIA GÓRA MYSŁAKOWICE KARPACZ (KOWARY)

Linie kolejowe nr 308 i nr 340 nieodpłatnie zostały przekazane samorządowi województwa dolnośląskiego Dolnośląska. Służba Dróg i Kolei zleciła opracowanie studium wykonalności dla tychże linii, a jego wykonawcą było Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp z o o z siedzibą w Warszawie. Studium zostało przedstawione w maju 2020 roku.

Odcinek Jelenia Góra Mysłakowice.

W ramach inwestycji przewiduje się prace w zakresie układu torowego, odwodnienia, budowy/remontu obiektów obsługi podróżnych (Łomnica Średnia, Łomnica Dolna, Łomnica, Mysłakowice Polna, Mysłakowice) oraz obiektów inżynieryjnych. Zaplanowano również przesunięcie w inną lokalizację przystanku Łomnica Średnia.  Lokalizacja pozostałych przystanków pozostaje bez zmian. Zaplanowano ponadto budowę nowego przystanku Mysłakowice Polna.

Szczegółowa prezentacja w zakresie rewitalizacji linii kolejowej PDF